Елементи фотонапонског система

Било да се ради о он-грид или оф-грид систему инсталација соларне електране се заснива се првенствено на соларним панелима који се најчешће постављају на кровове објеката како би прикупљали сунчеве зраке и потом их претварали у електричну енергију. Читав процес се одвија у фотонапонским ћелијама скривеним под стакленим параванима панела, а струја која се добија је једносмерна, (DC) коју је потом неопходно претворити у наизменичну (AC) која је погодна за функционисање наших кућних апарата и за даљу предају дистрибутивном систему.
Пројектовање соларне електране почиње одређивањем потреба за електричном енергијом у вашем домаћинству, и она се пројектује на основама укупне годишње потрошње тј на основу потрошње у претходних 12 месеци. Значи довољно је да поделимо годишњу потрошњу са 1200х и добијамо потребну снагу електране у киловатима кW. На примеру ако трошите 6000кWх месечно то изгледа овако: 6000 кWх / 1200 = 5 кW Значи, за 6000 кWх вам је потребна соларна електрана од око 5 кW како бисте задовољили своје потребе за електричном енергијом.
Називна снага појединачног панела је 270 W до 340 W тако да нам у случају потрошње еелектричне ненергије као што смо горе навели треба 18 односно 15 панела. Димензије панела су од 1,5м2 до 2 м2 што значи дан је потребно око 30 м2 крова. Приближна цена коштања уређаја за соларну електрану је око 1200 евра по 1 кW инсталисане снаге са уградњом. Тако да би вам за ову соларну електрану било потребно око 6000 еура.

Поред соларних панела потребни су нам следећи уређају како би наш фотонапонски систем – соларна електрана био функционалан:


Инвертер


Инвертер, или претварач струје како га код нас такође зову, незаобилазна је ставка било да је реч о он-грид или офф-грид систему. Овај уређај је задужен за конвертовање једносмерне струје у наизменичну струју, које је неопходно будући да готово сви потрошачи електричне енергије функционишу искључиво на бази наизменичне струје. Сам инвертер поставља се у близини соларних панела, такође као спољна јединица, али будући да може да ствара извесну количину буке препоручљиво је лоцирати га даље од прозора, на бочни зид објекта.


Мерни орман

Мерни орман је место где се налази уређај (двосмерно бројило) за мерење протока електричне енергије – самосталне потрошње и испоручивања електричне енергије у електродистрибутивни систем. Приликом изградње соларне електране, потребно је заменити једносмерно у двосмерно бројило, с обзиром на то да ће, са почетком рада електране, и струја почети да „тече“ у два правца. Трошкове замене бројила сноси власник електране. Поред мерне опреме, у овај орман је смештена и заштитна опрема која обезбеђује да уколико дође до поремећаја рада соларне електране, систем буде аутоматски искључен са електродистрибутивне мреже, како не би настала оштећења на инфраструктури.


Батерија


Код он-грид система уобичајено је да соларна инсталација не подразумева уградњу батерија. За разлико од њих, код офф-грид конструкција овај елемент је обавезан. Батерија омогућава складиштење произведене електричне енергије за касније потребе, како бисте током ноћи, или када сунчева светлост није довољно (услед облачности и лошег времена) имали довољно струје за све или бар већину елементарних потреба. Оно што је кључно код овог елемента је добро димензионисати потребне батерије сходно потребама потрошача али и одредит одговарајући напон спрам спецификације инвертера као и просечан животни век батерије.


Контролер


Контролер је механизам соларног система који прати ток електричне енергије до батерије. Саветује се да систем који се налази на батерији увек иде руку под руку са контолером како би овај елемент спречио потенцијално стварање штете прекомерним пуњењем. Контролер ће заправо продужити животни век вашој батерији која представља један од најскупљих делова сваке соларне инсталације, и омогућити њену правилну и одмерену употребу. За разлику од некадашњих контролера ови модерни који су данас доступни на соларном тржишту у знатној мери су унапређени како би били имуни и отпорни на екстремне временске прилике.

У осталу опрему спадају: додатни уређаји, прекидачи, склопке, каблови, потконструкције…

Зашто се батерије користе у неким фотонапонским системима?

Батерије се често користе у фотонапонским системима у сврху складиштења енергије коју производи фотонапонски низ током дана, и за снабдевање електричним оптерећењима по потреби (током ноћи и у периодима облачног времена). Други разлози због којих се батерије користе у фотонапонским системима су да раде са фотонапонским низом близу тачке његове максималне снаге, да напајају електрична оптерећења стабилним напонима и да обезбеђују струју пренапона електричних оптерећења и инверторе. У већини случајева, контролер пуњења батерије се користи у овим системима да заштити батерију од прекомерног пуњења и прекомерног пражњења.

Приликом постављања соларних панела на кров ваше куће потрбно је водити рачуна о орјентацији крова на који постављамо ове панела. У идеалном случају, потребан вам је кров окренут према југу или југозападу. Само кровови окренути према северу нису погодни за ове инсталацје . Исправност и стабилност крова и кровне конструкције је основни предуслов за постављање соларних панела. За одабир одговарајућих фотонапонских панела неопходно је и да знате површину вашег крова – расположиву површину за постављање панела. . У Србији се, у зависности од географске локације, соларни панели позиционирају под углом од 34 до 35° у односу на хоризонталну раван.

За изградњу производног објекта није потребно прибављање одобрења или дозвола за извођење радова на постављању соларног постројења инсталисане снаге до нивоа одобрене снаге прикључка, односно до 10,8 кW.

Шта су то обновљиви извори енергије?

Обновљиви извори енергије су на првом месту извори енергије којих су све присутни, има их у изобиљу и могу се обновити без утицаја човека. Генерално гледано то су извори који се допуњују већом брзином него што се троше и има их у свуда око нас на као што су: водотоци, биомаса,ветар, сунце, биогас, депонијски гас, гас из постројења за пречишћавање отпадних вода и извори геотермалне енергије.. Кроз историју човечанства бројни су примери употребе ова четири изора енергије. Најпре се користила енергија сунца. Стари Египћани су први људи за које се зна да су користили соларну енергију у великим размерама за грејање својих домова. Они су градили своје стамбене објекте тако да чувају сунчеву топлоту у зидовима зграда током дана, а та енергија би се затим ослобађала након што сунце зађе. На тај начин су успевали да регулишу температуру у кући током хладних пустињских ноћи. Сунчева енергија се користила и за загревање воде а затим и као и за паљење ватре.

Још пре почетка нове ере људи су хидроенергију користили за млевење жита.  Први записи о воденицама потичу из I века пре н.е. од стране Антипате из Солуна. Воденице су биле уобичајен призор у Европи до почетка индустријске револуције, а у Србији су биле честе све до краја 60-тих прошлог века. Примена хидро енергије је била посебно распрострањена Римском царству почетком нове ере. Већ у 3 веку нове ере стари римљани су користили хидроенергију за сечење мермера (Пилана Хијераполис ,  у Малој Азији), а након тога се хидроенергија користила и за обраду дрвета. Енергија ветра се још од Феничана користи за погон бродова, а поморски саобраћај је све до индустријске револуције био незамислив без „доброг“ ветра. Ветар се, као и вода, дуго користио и за млевење жита у за то посебно направљеним ветрењачама a које су у 18 веку красиле Војводину.

Енергија биомасе је у многоме зависна од осталих извора енергије и представља извор кога нема у изобиљу али се ипак сматра обновљивим извором енергије између осталог и због свог утицаја на природну средину. Производња топлотне или електричне енергије коришћењем ових извора назива се зелена енергија.

Фосилна горива – угаљ, нафта и природни гас – су, с друге стране, необновљиви ресурси за које су потребне стотине милиона година да се формирају. Да би из фосилних горива добили електричну или механичку енергију неопходно је извршити њихово сагоревање. Тим сагоревањем се испуштају штетне емисије гасова стаклене баште. Ефекат стаклене баште планете Земље се ствара на сличан начин као у пластеницима и стакленицима када зраци видљивог и ултраљубичастог дела спектра продиру кроз стакло и загревају тло испод стакла, тло тада емитује инфрацрвено зрачење које не може да прође кроз стакло, и оно остаје унутра и самим тим тло постаје све топлије. Емисијом гасова у атмосферу, услед сагоревања фосилних горива, угљен-диоксид и други штетни гасови формирају омотач око Земље који омогућава топлоти да продре на површину, али не и да се врати у свемир. На овај начин површина Земље постаје све топлија, а температуре су сваке године све више.

Производња обновљиве енергије ствара далеко ниже емисије од сагоревања фосилних горива. Прелазак са фосилних горива, која тренутно чине највећи део емисија, на обновљиву енергију је кључна за решавање климатске кризе.

Обновљиви извори енергије су сада јефтинији у већини земаља и стварају три пута више радних места од фосилних горива.

Када чујете термин „алтернативна енергија“, то се обично односи и на обновљиве изворе енергије. То значи изворе енергије који су алтернатива најчешће коришћеним неодрживим изворима – попут угља.

Конструкција фотонапонских система

Фотонапонске ћелије су електрично повезане у серију и/или паралелна кола да би произвеле веће напоне, струје и нивое снаге. Фотонапонски модули се састоје од кола фотонапонских ћелија заштићеним полиетиленском фолијом и основни су елементи фотонапонских система.

Фотонапонски панели укључују један или више фотонапонских модула састављених као претходно ожичена јединица која се може инсталирати на терену. Фотонапонски низ је комплетна јединица за производњу енергије, која се састоји од било ког броја фотонапонских модула и панела.

Перформансе фотонапонских модула и низова су генерално оцењене према њиховој максималној излазној једносмерној снази (вати) под стандардним условима испитивања (СТЦ). Стандардни услови испитивања дефинисани су радном температуром модула (ћелије) од 25о Ц , и нивоом упадног сунчевог зрачења од 1000 W/м2 и под спектралном дистрибуцијом ваздушне масе 1,5. Пошто ови услови нису увек типични за то како ПВ модули и низови раде на терену, стварни учинак је обично 85 до 90 процената.

Данашњи фотонапонски модули су изузетно безбедни и поуздани производи, са минималним стопама кварова и предвиђеним веком трајања од 20 до 30 година. Већина великих произвођача нуди гаранцију од 20 или више година за одржавање високог процента почетне номиналне излазне снаге. Када бирате ПВ модуле, потражите листу производа (УЛ), квалификационо тестирање и информације о гаранцији у спецификацијама произвођача модула.

Како функционише фотонапонски систем

Једноставно речено, фотонапонски системи су као и сви други системи за производњу електричне енергије, само је опрема која се користи другачија од оне која се користи за конвенционалне електромеханичке системе за производњу енергије. Међутим, принципи рада и повезивања са другим електричним системима остају исти. Сам фотонапонски скуп-низ ћелија није довољан да би се ова енергија користила у нашим кућним уређајима или дистрибуирала кроз преносни систем потребне су бројне друге компоненте за правилно вођење, контролу, претварање, дистрибуцију и складиштење енергије коју производе фотонапонске ћелије.

У зависности од функционалних и оперативних захтева система неопходни су нам претварач једносмерне електричне струје у наизменичну – инвертер, батерија за складиштење енергије (акумулатор), контролер батерије, помоћни извори енергије и одређено електрично оптерећење (уређаји). Ако се електрична енергија даље предаје у мрежу неопходни су нам и мерна опрема и опрема за балансирање снаге укључујући ожичење, прекострујне уређаје, уређаје за заштиту од пренапона и искључивања. На слици је приказан основни дијаграм фотонапонског система и њихова повезаност.

Типична фотонапонска ћелија се састоји од танке плочице са два слоја од којих је један ултра танак слој силицијума допираног фосфором (Н-тип) на врху дебљег слоја силицијума допираног бором (П-тип). Електрично поље се ствара близу горње површине ћелије где су ова два материјала у контакту, названо П-Н спој. Када сунчева светлост удари у површину фотонапонске ћелије, ствара се електрично поље које које усмерава кретање електрона из једног ка другом слоју, што резултира протоком струје када је соларна ћелија повезана са електричним оптерећењем.

Без обзира на величину, једна типична силицијумска фотонапонска ћелија производи око 0,5 – 0,6 волти једносмерног напона у условима отвореног кола – без оптерећења. Јачина струје (снаге) фотонапонске ћелије зависи од њене ефикасности и величине (површине) и пропорционалан је интензитету сунчеве светлости која пада на површину ћелије. На пример, у условима највеће јачине сунчеве светлости, типична комерцијална фотонапонска ћелија са површином од 160 cm2 производиће око 2 W вршне снаге (максимална снага). Ако је због атмосферских услова интензитет сунчеве светлости 40 процената од максималног, тада ова ћелија производи око 0,8 W.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Фотонапонске ћелије су електрично повезане у серију и/или паралелна кола да би произвеле веће напоне, струје и нивое снаге. Фотонапонски модули се састоје од кола фотонапонских ћелија заштићеним полиетиленском фолијом и основни су елементи фотонапонских система.

Производња електричне енергије помоћу сунчевог зрачења – соларни панели

Још у 19. веку  Edmond Becquerel је приметио да сунчева светлост која пада на одређене материјале ствара електричну струју која се може детектовати. Ова појава се назива фотоелектрични ефекат и то откриће је поставило темеље за изум соларних ћелија.

Количина сунчеве светлости која стигне на површину земље за сат и по довољна је за целокупну светску потрошњу енергије за читавих годину дана. 

Сунчево зрачење је светлост – позната и као електромагнетно зрачење – коју емитује Сунце. Свака локација на Земљи добија нешто сунчеве светлости током годину дана, количина сунчевог зрачења која допире до било које тачке на површини Земље варира. Соларне технологије хватају ово зрачење и претварају га у корисне облике енергије.Соларне технологије претварају сунчеву светлост у електричну енергију било преко фотонапонских (ПВ) панела или преко огледала која концентришу сунчево зрачење. Ова енергија се може користити за производњу електричне енергије или се складиштити у батеријама или термалним складиштима.

Прве конвенционалне фотонапонске ћелије су произведене касних 1950-их, а током 1960-их су се углавном користиле за снабдевање електричном енергијом сателита који круже око Земље. Током 1970-их, побољшања у производњи, перформансама и квалитету фотонапонских модула помогла су да се смање трошкови и отворила су низ могућности за напајање удаљених земаљских инсталација које су се до тада напајале путем агрегата и акумулатора. Ова унапређења су оомогућила пуњење батерија за навигациона помагала, сигналну и телекомуникациону опрему.

Током 1980-их, употреба фотонапонских ћелија је постао популаран извор енергије за пуњење батерија за електронске уређаје, укључујући калкулаторе, сатове, радио апарате, светиљке…

Након енергетске кризе 1970-их, истраживање могућности примене фотонапонских ћелија иде у у правцу развоја фотонапонских енергетских система за потребе стамбене потрошње и комерцијалне употребе. У том периоду се су порасле потребе за фотонапонским системима за напајање расхладних уређаја, пумпања воде, телекомуникационе опреме…

Данас, производња фотонапонских модула расте за приближно 25 процената годишње. Европској унији је све већи капацитет инсталираних фотонапонских система на зградама као и њихово повезивање на дистрибутивне мреже.

Соларне ћелије се користе у многим уређајима посебно у ситуацијама када електрична енергија из дистрибутивне мреже није доступна.

Соларне ћелије су данас незамењиве за производњу енергије која напаја за сателите који круже око Земље.

Иако уређаји за производњу електричне енергије помоћу фотонапонских-соларних ћелија постоје већ више од 50 година, уређаји за соларну електричну енергију и даље се сматрају врхунском технологијом. Потенцијал и могућности стварања чисте, јефтине и „неограничене“ струје био је сан многих научника и компанија. Као резултат тога, сваке године долази до бројних открића и побољшања ове технологије.

Производња електричне енергије помоћу сунчевог зрачења помоћу соларних панела тј фотонапонских панела подразумева да се сунчево зрачење које долази до соларног панела претвара у једносмерну електричну енергију. Када сунце сија на соларни панел, енергију из сунчеве светлости апсорбују фотонапонске ћелије у панелу. Ова енергија ствара електрична наелектрисања која се крећу као одговор на унутрашње електрично поље у ћелији, узрокујући њихово струјање.Количина енлектричне енергије коју може да произведе један соларни панел зависи од његове снаге, места где је постављен и броја сунчаних сати.

Које су разлике између соларних колектора и соларних панела?

Разлике између соларних колектора и соларних панела  између њих могу се пратити на основу следећа два фактора:

Користан рад

Соларни панел се састоји од фотонапонских ћелија. Соларни панели се могу инсталирати за употребу у великим фотонапонским системима тако да се електрична енергија може производити и испоручивати за кућну и комерцијалну употребу. Место на коме се користи произведена енергија користи може бити удаљено стотинама или хиљадама километара

С друге стране, колектор соларне енергије сакупља топлоту тако што је апсорбује директно од сунчеве светлости. Колектор врши претварање сунчеве светлости у употребљиве облике енергије. У случају када се сунчева енергија користи за загревање воде или загревање просторија место на коме се ова енергија „троши“ не може бити превише удаљено од колектора услед топлотних губитака.  

Ефикасност

Ефикасност соларних панела може да се креће између 11-19 (чак и 22) процената у зависности од модула. Ефикасност соларних панела мери се у процентима успешно конвертованог сунчевог зрачења које долази до соларног панела у електричну енергију. Физички мањи соларни панел који даје исту излазну снагу као соларни панел који је физички већи, је ефикаснији. Ефиканост соларних панела такође зависи оријентације соларних панела, температуре, као и то да ли се соларни панел налази у сенци,од нагиба панела,од нагиба крова, оријентације панела, подручја без сенке и још много тога. 

С друге стране, ефикасност соларних колектора се мери на око 75 одсто, односно када течност коју покушавате да загрејете достигне 100°Ц. Обично је ефикасност однос просечног излаза топлоте из колектора соларне енергије подељен брзином којом сунчева светлост удара о површину.Тачна цифра зависи од топлотне ефикасности колектора. 

Ефикасност соларних колектора зависи од: површине соларног колектора, укупне количине сунчевог зрачења која долази до колектора, позиције и оријентације соларног колектора. Осим ових фактора, постоје и други фактори који утичу на ефикасност колектора соларне енергије: одбијање топлоте, фактор конверзије и губитак топлоте путем конвекције и проводљивости.

Соларни колектори имају већу ефикасност (искоришћеност сунчевог зрачења) од соларних панела.

Предности и недостаци

Кључне предности соларних панела су:

– Ниски трошкови одржавања

– Лака уградња

– Енергетска независност

– Нема буке и покретних делова.

Кључне предности соларних колектора су:

– Погодни за рад на високим температурама

– Висока ефикасност.

Недостаци соларних панела и колектора су:

– Велика вредност почетне инвестиције

– Поправка поквареног соларног панела/колектора је скупа

– Не производи електричну/топлотну енергију током ноћи.

Недостаци соларних колектора су:

– Уколико се користе за производњу електричне енергије, неопходна је уградња система за „праћење“ Сунца.