Шта то је енергија са ниским садржајем угљеника?

Енергија која се добија емисијом мањих количина угљеника као што је енергија ветра, сунца, хидро или нуклеарна енергија се назива енергија са ниским садржајем угљеника. Ове методе производње енергије мање утичу на животну средину и самим тим су боље за планету јер ослобађају мање угљеника у атмосферу.


Шта значи израз „ниско угљеничне“ енергије?

Низак ниво угљеника једноставно значи ниска емисија угљен-диоксида (СО 2 ). Угљен диоксид је примарни гас стаклене баште који покреће глобалне климатске промене. Овај гас се емитује кроз много различитих врста активности, као што су; крчење шума, сагоревање фосилних горива,сагоревање дрвета,сагоревање отпада, вулканске ерупције… Стога, смањењем количине СО 2 коју производимо, смањујемо негативан утицај на нашу планету.

Већ видимо последице климатских промена које се манифестују са порастом нивоа мора, топљењем леда и вишим температурама широм света. Дугорочно ово ће негативно утицати на приносе пољопривредних производа, водотокове, биодиверзитет односно животну средину, што ће све имати велики утицај на наш начин живота.  Из тог разлога неопходно је променити однос према животној средини, променити лоше навике живљења и фосилна горива заменити са обновљивим изворима енергије


Које су различите врсте енергије са ниским садржајем угљеника?

Постоје четири главна типа енергије са ниским садржајем угљеника: енергија ветра, соларна, хидро или нуклеарна енергија. 

Прва три су обновљива, што значи да су добра за животну средину – јер се природни ресурси (као што су ветар или сунце) користе за производњу електричне енергије. Оно што је најбољи део код обновљивих извора енергије е тај да извор обновљиве енергије никада не нестаје – то је бесконачан ресурс. Међутим, ветар не дува увек цео дан, водостаји нису увек довољно високи, и сунце не може да сија током ноћи. Стога, постоје и  други извори као што је нуклеарна енергија који нам надомешћују електричну енергију добијену из обновљивих извора енергије помажу када нам треба више енергије.  Оно што је лоша страна коришћења обновљивих извора енергије су релативно високи иницијални трошкови опреме за трансформацију обновљивих извора енергије у електричну или топлотну енергију и дугачак рок поврата инвестиције.

Грејање са ниском емисијом угљеника

Овај начин грејања каректерише коришћење топлотних пумпи који користе геотермалну или енергију – температуру ваздуха за загревање. Пумпе које за грејање користе температуру спољашњег ваздуха имају назив топлотне пумпе ваздух-ваздух или ваздух-вода у зависности шта се користи за медијум за преношење топлотне енергије. Топлотне пумпе које користе геотермалну енергију могу бити земља – ваздух или вода –ваздух када је медијум који преноси топлотну енергиу ваздух, односно вода-вода и земља-вода  када се за пребошење топлоте користи вода. Ради помало као ваш фрижидер – само обрнуто. Топлотне пумпе са ваздушним извором боље су за животну средину имају дугачак животни век, а такође захтевају мало одржавања. 

Угљенични отисак

Шта је угљенични отисак?

Сви имамо угљенични отисак – то је мера колико наше дневне активности производе односно емитују угљеника у наше окружење. Ово можете лако израчунати и постоји много начина да то смањите.

Главни фактори који доприносе великом угљенични отиску су дневна путовања превозним средствима која користе фосилна горива, како се понашамо са отпадом, које изворе енергије користимо за грејање у кућама и на који начин трошимо електричну енергију код куће. И данас у Србији велики број домаћинстава за грејање и догревање својих кућа користи фосилна горива, дрво и електричну енергију.


Шта је начин живота са ниском емисијом угљеника-мали угљенични отисак?

Начин живота који подразумева што мању употребу фосилних горива било да је реч о транспорту или кућном комфору , редовно рециклирати отпад и примењивати мере енергетске ефикасности значи живети са малим угљеничним отиском односно ниским садржајем угљеника. Ово значи да не додајемо односно минимизујемо количину СО 2 која улази у атмосферу. Један од најбољих начина да будете нискоугљенични је да будете енергетски ефикасни, а животне навике рециклаже осигуравају да ваш отисак угљеника буде низак. 


Енергетски ефикасан живот

Услед раста цене и смањења располаживости фосилних горива јасно је да данас енергетски ефикасно понашање не представља само одговорно понашање и ствар избора него постаје имератив. Енергетска ефикасност не подразумева само процедуре-поступке  и материјале при изградњи и реконструкцији објеката већ и начин на који располажемо енергијом тј начин на који је трошимо.Можете помоћи животној средини користећи мање енергије у свом дому. То можете учинити тако што ћете смањити количину енергије коју користите код куће, кроз набавку енергетски ефикасних система за грејање,изолацију спољашњих зидова објекта, изолацију крова,изолацију подова, набаку енергетски ефикасног осветљења(LED), електричних уређаја класе А и више. Поред већег комфора применом мера енергетске ефикасности смањиће се и ваши месечни рачуни.


Рециклажа

Један од начина да смањите негативни утицај на животну средину је и рециклажа отпада. Један од начина је да кад год сте у могућности користити поново картонску, пластичну и дрвену амбалжу. То значи да не купујете предмете за једнократну употребу и не купујете предмете стално изнова као што су пластичне кесе, флаше или чаше. Поново их користите у свом дому где год можете и пазите шта стављате у канту. За производњу амбалже се врло често троши много више енергије него што је то потребно за производњу производа који се пакује у ту исту амбалажу и из тог разлога је потребно одговорно руковати са отпадом.

Три друга начина да смањите количину отпада:

  • Смањите потрошњу : купујте само ствари које су вам заиста потребне и донирајте оно што вам више не треба 
  • Рециклирајте : увек рециклирајте оно што можете у свом домаћинству
  • Компостирајте : створите систем компоста у својој башти за отпад од хране