Шта у ствари значи појам ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Енергетски ефикасно једноставно значи коришћење мање енергије за обављање истог посла (грејање куће, топле воде, осветљење…) уз задржавање или побољшање квалитета или комфора, односно које мере требамо применити да би спречили расипање енергије.

Сам термин енергетска ефикасност може да има више значења, у зависности на шта се односи -ефикасност опреме и техничких уређаја, примена мера у зградарству односно понашања корисника објеката.

За уређаје и  се каже да су енергетски ефикасни ако имају висок степен корисног дејства, тј. мале губитке при трансформацији једног облика енергије у други (нпр трансфорамција електричне енергије у топлотну).  

Постоје огромне могућности за побољшање ефикасности у сваком сегменту нашег друштва, било да се ради о зградама, транспорту, индустрији или производњи енергије.

Применом мера енергетске ефикасности смањује се потреба за потрошњом енергије (електричне, топлотне…) а самим тим и потреба за фосилним горивом и емисија CO2.

Данас је пракса да се приликом пројектовања и изградње нових грађевинских објеката користе материјали и технологије које оптимизују енергетску ефикасност зграде употребом изолационих материјала и опреме са високим степеном корисног дејства. Следећи корак који омогућава смањење потрошње енергије из фосилних горива је уградња технологија обновљивих извора енергије , што доводи до стварања зграда са нултом потрошњом енергије. Код постојећих стамбених зграда које имају лоша енергетска својства неопходно је извршити реконструкцинју омотача, пода и крова уз употребу изолационих материјала и замену столарије (прозора и врата) који имају одлична термоизолациона својства како би се смањила потрошња енергије и трошкови. Те промене се најчешће спроводе у више корака, прво мале измене као што су замена старих светлосних извора са  ЛЕД сијалицама и енергетски ефикасним уређајима, а затим са већим инвестицијама као што је надоградња изолације фасада и кровног покривача….

Енергетска ефикасност доноси низ предности: смањује трошкове енергије на нивоу домаћинства и привреде, повећање комфора становања и квалитета живота, смањење потражње за увозом енергије смањење емисије гасова стаклене баште, отварање нових радних места – превасходно у грађевинској индустрији и индустрији обновљивих извора енергије –ОИЕ

Ефикасност објеката и смањена потрошња енергије у крајњој употреби ће смањити рачуне за енергију у домаћинствима, побољшати квалитет ваздуха у затвореном и на локалном нивоу и подстаћи локални економски развој.

Побољшање енергетске ефикасности је често и најнепосреднији начин да се смањи употреба фосилних горива иако и технологије обновљивих енергија такође помажу у постизању ових циљева.

Оно што је најважније код енергетских реконструкција је да ли ће генерисати довољно уштеда током њиховог животног века како би инвестиција могла да се исплати. Да би ово био случај неопходно је да се радови на енергетској санацији ураде са квалитетним материјалима и за тај посао обученим инсталатерима. Али то и даље захтева плаћања унапред трошкова реконструкције. Субенционисањем ових пројеката од стране локалне самоуправе и државе, као што је учињено ове 2022 године, у многоме представља додатни стимулишући фактор и пракса је са којом требамо наставити. Даљи кораци би требали бити у правцу попуста који се финансирају из комуналних предузећа, државни подстицаји и опције екстерног и интерног финансирања како би се започела санација објеката у масовнијем обиму.