Конвенционални извори енергије – извори енергије који нису обновљиви

Извори енергије који се не могу обновити односно који се троше много већом брзином него што се могу формирати и постоје у ограниченим количинама нису обновљиви извори енергије. Фосилна горива (нафта, угаљ, природни гас) нису обновљив извор енергије јер нису бесконачна. 

Фосилна горива су настала природним процесима, из фосилизованих остатака некадашњих биљки путем њиховог излагања топлоти и притиску у Земљине коре током милиона година, и садржи енергију која потиче из древне фотосинтезе. Осим тога, они испуштају угљен-диоксид у нашу атмосферу што доприноси климатским променама и глобалном загревању.