Шта то је енергија са ниским садржајем угљеника?

Енергија која се добија емисијом мањих количина угљеника као што је енергија ветра, сунца, хидро или нуклеарна енергија се назива енергија са ниским садржајем угљеника. Ове методе производње енергије мање утичу на животну средину и самим тим су боље за планету јер ослобађају мање угљеника у атмосферу.


Шта значи израз „ниско угљеничне“ енергије?

Низак ниво угљеника једноставно значи ниска емисија угљен-диоксида (СО 2 ). Угљен диоксид је примарни гас стаклене баште који покреће глобалне климатске промене. Овај гас се емитује кроз много различитих врста активности, као што су; крчење шума, сагоревање фосилних горива,сагоревање дрвета,сагоревање отпада, вулканске ерупције… Стога, смањењем количине СО 2 коју производимо, смањујемо негативан утицај на нашу планету.

Већ видимо последице климатских промена које се манифестују са порастом нивоа мора, топљењем леда и вишим температурама широм света. Дугорочно ово ће негативно утицати на приносе пољопривредних производа, водотокове, биодиверзитет односно животну средину, што ће све имати велики утицај на наш начин живота.  Из тог разлога неопходно је променити однос према животној средини, променити лоше навике живљења и фосилна горива заменити са обновљивим изворима енергије


Које су различите врсте енергије са ниским садржајем угљеника?

Постоје четири главна типа енергије са ниским садржајем угљеника: енергија ветра, соларна, хидро или нуклеарна енергија. 

Прва три су обновљива, што значи да су добра за животну средину – јер се природни ресурси (као што су ветар или сунце) користе за производњу електричне енергије. Оно што је најбољи део код обновљивих извора енергије е тај да извор обновљиве енергије никада не нестаје – то је бесконачан ресурс. Међутим, ветар не дува увек цео дан, водостаји нису увек довољно високи, и сунце не може да сија током ноћи. Стога, постоје и  други извори као што је нуклеарна енергија који нам надомешћују електричну енергију добијену из обновљивих извора енергије помажу када нам треба више енергије.  Оно што је лоша страна коришћења обновљивих извора енергије су релативно високи иницијални трошкови опреме за трансформацију обновљивих извора енергије у електричну или топлотну енергију и дугачак рок поврата инвестиције.

Грејање са ниском емисијом угљеника

Овај начин грејања каректерише коришћење топлотних пумпи који користе геотермалну или енергију – температуру ваздуха за загревање. Пумпе које за грејање користе температуру спољашњег ваздуха имају назив топлотне пумпе ваздух-ваздух или ваздух-вода у зависности шта се користи за медијум за преношење топлотне енергије. Топлотне пумпе које користе геотермалну енергију могу бити земља – ваздух или вода –ваздух када је медијум који преноси топлотну енергиу ваздух, односно вода-вода и земља-вода  када се за пребошење топлоте користи вода. Ради помало као ваш фрижидер – само обрнуто. Топлотне пумпе са ваздушним извором боље су за животну средину имају дугачак животни век, а такође захтевају мало одржавања.