ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА

Удружење Зелена енергија основана је 2012. године. са циљем да се укаже на значај заштите животне средине, неопходност очувања еко система и спровођења активности на подизању свести о значају обновљивих извора енергије, и њиховом коришћењу као начину успостављања одрживог развоја друштва. Један од циљева је овог удружења је промоција живота са нултим угљеничним отиском односно како смањити емисију штетних гасова на локалном нивоу.