Подела соларних колектора

Уређаји са соларним колекторима све више користе као алтернатива конвенционалном загревању воде електричном енергијом у домаћинствима.

Уместо традиционалних бојлера на струју, соларни колектори се користе за загревање воде коришћењем сунчевог зрачења. 

Ови уређаји помажу у смањењу потрошње енергије током времена као у домаћинствима, тако и на локалном и националном нивоу. Њихов занчај је у смањењу потрошње електричне енергије а самим тим се и растерећују преносни системи и производне капацитете електричне енергије.

Соларни термални колектор хвата сунчеву светлост или апсорбује сунчево зрачење да би произвео соларну енергију за различите примене. Различити типови соларних колектора се постављају на различитим локацијама.

Соларни колектори кровне инсталације морају бити окренути према сунцу. Ови уређаји су стално изложени променама времена. Стога, они морају бити израђени од квалитетних материјала како би могли да издрже екстремне атмосферске услове.

На тржишту се продају различити типови соларних колектора. Узимајући у обзир све њих, најосновнија категорија таквих уређаја укључује црни материјал који окружује неке цеви кроз који циркулише неки флуид (гликол или вода) циркулише. Црни материјал задржава топлоту сунчеве светлости и загрева се тако да се флуид која тече кроз њега загрева. Ово је најједноставнији конструкцијски дизајн, али постоје и сложенији типови соларних колектора. 

Као што смо већ напоменули, соларни колектор сакупља топлоту тако што апсорбује сунчево зрачење. Соларни колектори колектују топлоту, они не производе електричну енергију. Постоји више врста соларних колектора, а најчешћи су плочасти и вакуумски, затим су ту и концентрирајући (параболични) соларни колектори који се користе у соларним електранама.

Соларни колектори се састоје од апсорберске плоче која сакупља сунчеву светлост и користи ову соларну енергију за различите примене.

Модели соларних колектора такође се класификују као нискотемпературни колектори, колектори средње температуре и колектори високе температуре.   

Када је у питању загревање великих водних тела као што су базени, користе се равни соларни колектори ниске температуре.

Средњотемпературни колектори са равним плочама су они који се користе за грејање у стамбеним и пословним зградама. 

Када је у питању производња електричне енергије, користе се високотемпературни колектори. Више соларних колектора је повезано као низ како би се формирао међусобно повезани систем за производњу електричне енергије у соларним фармама или електранама